Behandling og genoptræning af ryggen

På Ryg- og Genoptræningscenter København er vi specialiseret i behandling og genoptræning af problematikker relateret til ryggen.

Vi modtager borgere, som er undersøgt og vurderet på hospitalet til behandling og genoptræning af ryggen. Her er en kort beskrivelse af vores genoptræningsforløb både for rygopererede og ikke-opererede borgere samt en beskrivelse af de hyppigste årsager til rygproblemer, som vi ser på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Ikke-opererede borgere henvist til behandling og genoptræning

En del af vores borgere med rygproblemer er ikke opererede. Baggrunden for en henvisning til genoptræning uden operation er, at du ofte kan opnå samme tilfredsstillende resultat med specifik behandling og træning frem for en operation.

Henvisning til behandling og genoptræning

Det er lægen på hospitalet, som beslutter, om du skal henvises til behandling og genoptræning hos os frem for en operation. Men det kan også være dig selv, som har besluttet at du ikke vil opereres. I nogle tilfælde planlægges der en kontroltid hos lægen på hospitalet for at vurdere effekten af den specifikke behandling du modtager hos os.

Behandlings- og genoptræningsforløbet

Forløbet hos os starter oftest cirka 2-3 uger efter henvisning fra lægen og består af en individuel vurdering hos en fysioterapeut for at afklare, hvilken type rådgivning, vejledning og genoptræning, der passer til din situation. Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter, forbedre eller normalisere bevægelighed og muskelfunktion i og omkring ryg og ben samt at arbejde med metoder til at håndtere dit besvær.

De typiske årsager til henvisning uden operation er:
  • Diskusprolaps med smerter og udstråling til ben
  • Forsnævring i spinalkanalen
  • Ryginstabilitet medfødt eller på basis af slidgigt eller ulykke
  • Vedvarende ryg- og bensmerter
  • Brud på ryghvirvler/bækken
  • Rygsøjlegigt.

Ryg-opererede borgere henvist til behandling og genoptræning

I nogle tilfælde er rygproblemerne og graden af gener så omfattende, at en operation vurderes som den bedste behandling. Det er vigtigt, at du efter operationen får specifik genoptræning. Lige efter en operation i ryggen kan du opleve begrænsninger på, hvor meget du kan bevæge dig og bruge ryggen i dagligdagen. Overordnet har vi ingen specifikke restriktioner på, hvor meget du må bevæge dig ved de hyppigst anvendte rygoperationer.

Vores anbefalinger er, at det er vigtigt gradvist at bruge sin ryg og bevæge den så naturligt som muligt. Det er vigtigt at bruge sin sunde fornuft og ikke overdrive aktiviteter, der giver flere smerter.

Er der særlige restriktioner skal du informeres om dette på hospitalet umiddelbart efter din operation.

Henvisning til behandling og genoptræning

Lægen henviser dig efter operationen til genoptræning, og du starter oftest dit behandlings- og genoptræningsforløb hos os 2-3 uger efter din operation.

Behandlings- og genoptræningsforløbet

Der er stor forskel på den enkelte borgers behov for genoptræning, så vi foretager en grundig undersøgelse første gang du er her, for at lave nogle klare mål og en plan for dit forløb.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter, forbedre eller normalisere bevægelighed og muskelfunktion i og omkring ryg og ben samt at arbejde med metoder til at håndtere dit besvær.

De typiske årsager til henvisning er en af følgende rygoperationer:
  • Fjernelse af diskusprolaps
  • Stabiliserende operation efter knoglebrud med og uden skruer pga. instabilitet ved slidgigt, rygskævhed, ulykke eller af medfødte årsager
  • Stabiliserende operation med diskusprotese.