Genoptræning af fod og underben

På Ryg- og Genoptræningscenter København er vi specialiseret i genoptræning af forskellige problematikker i og omkring fod og underben.

Vi modtager borgere, som er undersøgt af en læge på hospitalet. Her er en kort beskrivelse af vores genoptræningsforløb både for opererede og ikke-opererede borgere samt en beskrivelse af de hyppigste årsager til fod- og underbensproblematikker, som vi ser på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Ikke-opererede borgere henvist til genoptræning

En del af vores borgere med problematikker i fod og underben er ikke opererede. Baggrunden for en henvisning til genoptræning uden operation er, at du ofte kan opnå samme tilfredsstillende resultat med specifik træning frem for en operation.

Henvisning til genoptræning

Det er lægen på hospitalet, som beslutter, om du skal henvises til genoptræning hos os frem for en operation. Men det kan også være dig selv, som har besluttet at du ikke vil opereres. I nogle tilfælde planlægges der en kontroltid hos lægen på hospitalet for at vurdere effekten af den specifikke træning du modtager hos os.

Genoptræningsforløbet

Forløbet hos os starter oftest cirka 2-3 uger efter henvisning fra lægen og består af en individuel vurdering hos en fysioterapeut for at afklare, hvilken type rådgivning, vejledning og genoptræning, der passer til din situation. Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring fod og underben.

De typiske årsager til henvisning uden operation er:
 • Hel eller delvis seneoverrivning
 • Smertetilstande i sener i og omkring foden
 • Knoglebrud i fod eller underben
 • Slidgigt (Artrose)
 • Bruskskader
 • Ledbåndsskader/Instabilitet i ankelleddet.
 

Opererede borgere henvist til genoptræning

I nogle tilfælde er skadens type og omfang så omfattende, at en operation vurderes som den bedste behandling. Det er som regel vigtigt, at du efter en operation får specifik genoptræning. Efter en operation i fod eller underben kan du for en periode opleve restriktioner i form af støvlebandage (Walker), samt hvor meget du må støtte på benet og bevæge i fodleddet. Restriktionerne varierer efter skadens omfang og operationen. Du bliver informeret om dette på hospitalet umiddelbart efter operationen.

Henvisning til genoptræning

Lægen henviser dig efter operationen til genoptræning, og du starter oftest dit genoptræningsforløb hos os 2-3 uger efter din operation.

Genoptræningsforløbet

Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet. Her vil vi også sikre os, at du har forståelse for eventuelle restriktionerne som beskrevet ovenfor.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring underben og fod.

De typiske årsager til henvisning er en af følgende operationer:
 • Operation for hel eller delvis seneoverrivning
 • Knoglebrud i fod eller underben
 • Specialiseret bruskkirurgi
 • Kunstigt led eller stivgøring af led
 • Stabiliserende operation af ankelleddet
 • Fjernelse af irriteret væv i fodleddet
 • Fjernelse af skruer og metalskinner.