Genoptræning af hofte

På Ryg- og Genoptræningscenter København er vi specialiseret i genoptræning af forskellige problematikker i og omkring hofteleddet.

Vi modtager borgere, som er undersøgt af en læge på hospitalet. Her er en kort beskrivelse af vores genoptræningsforløb for opererede og ikke-opererede borgere samt en beskrivelse af de hyppigste årsager til hofteproblematikker, som vi ser på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Ikke-opererede borgere henvist til genoptræning

En del af vores henviste borgere med hofteproblematikker er ikke opererede. Baggrunden for en henvisning til genoptræning uden operation er, at du i nogle tilfælde kan opnå samme tilfredsstillende resultat med specifik træning frem for en operation. Dette afhænger dog af skadens type og omfang.

Henvisning til genoptræning

Det er lægen på hospitalet, som beslutter, om du skal henvises til genoptræning hos os frem for en operation. Men det kan også være dig selv, som har besluttet, at du ikke vil opereres. I nogle tilfælde planlægges der en kontroltid hos lægen på hospitalet for at vurdere effekten af den specifikke hoftetræning du modtager hos os.

Genoptræningsforløbet

Forløbet hos os starter oftest cirka 2-3 uger efter henvisning fra lægen og består af en individuel vurdering hos en fysioterapeut for at afklare, hvilken type rådgivning, vejledning og genoptræning, der passer til din situation. Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring hoften.

De typiske årsager til henvisning uden operation er:
 • Afklemningssyndrom i hofteleddet
 • Skader på brusk og ledlæbe i hofteleddet
 • Skader eller smertetilstande i sener omkring hoften
 • Knoglebrud i hofteregionen
 • Slidgigt (Artrose).

Opererede borgere henvist til genoptræning

I nogle tilfælde er skadens type og omfang så omfattende, at en operation vurderes som den bedste behandling. Det er som regel vigtigt, at du efter en operation får specifik genoptræning. Efter en operation i hoften kan du for en periode opleve restriktioner for, hvor meget du må støtte på benet og bevæge i hofteleddet. Restriktionerne varierer efter skadens omfang og operationen. Du bliver informeret om dette på hospitalet umiddelbart efter operationen.

Henvisning til genoptræning

Lægen henviser efter operationen til genoptræning, og du starter oftest dit genoptræningsforløb hos os 2-3 uger efter din operation.

Genoptræningsforløbet

Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet. Her vil vi også sikre os, at du har forståelse for eventuelle restriktioner som beskrevet ovenfor.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring hoften.

De typiske årsager til henvisning er en af følgende operationer:
 • Fjernelse af knogleudbygning på lårben og/eller hofteskål
 • Oprensning eller fiksering af skade på ledlæben i hofteskålen
 • Specialiseret bruskkirurgi
 • Kunstigt hofteled
 • Knoglebrud i hofteregionen
 • Operation på skadet senevæv.