Genoptræning af knæ

På Ryg- og Genoptræningscenter København er vi specialiseret i genoptræning af forskellige problematikker i og omkring knæleddet.

Vi modtager borgere, som er undersøgt af en læge på hospitalet. Her er en kort beskrivelse af vores genoptræningsforløb både for opererede og ikke-opererede borgere samt en beskrivelse af de hyppigste årsager til knæproblematikker, som vi ser på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Ikke-opererede borgere henvist til genoptræning

En del af vores borgere med problematikker i knæet er ikke opererede. Baggrunden for en henvisning til genoptræning uden operation er, at du ofte kan opnå samme tilfredsstillende resultat med specifik træning frem for en operation. Dette afhænger dog af skadens type og omfang.

Henvisning til genoptræning

Det er lægen på hospitalet, som beslutter, om du skal henvises til genoptræning hos os frem for en operation. Men det kan også være dig selv, som har besluttet at du ikke vil opereres. I nogle tilfælde planlægges der en kontroltid hos lægen på hospitalet for at vurdere effekten af den specifikke knætræning du modtager hos os.

Genoptræningsforløbet

Forløbet hos os starter oftest cirka 2-3 uger efter henvisning fra lægen og består af en individuel vurdering hos en fysioterapeut for at afklare, hvilken type rådgivning, vejledning og genoptræning, der passer til din situation. Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring knæet.

De typiske årsager til henvisning uden operation er:
 • Skader på forreste eller bagerste korsbånd
 • Skader på det inderste eller yderste ledbånd i knæet
 • Skader på menisk i knæet
 • Skader på brusk i knæet
 • Skader eller smertetilstande i sener omkring knæet (Eks. "Springerknæ" eller "Løberknæ")
 • Instabilitet af knæskal/ ledskred af knæskal
 • Knoglebrud i knæregionen
 • Slidgigt (Artrose)
 • Knæsmerter af anden årsag.

Opererede borgere henvist til genoptræning

I nogle tilfælde er skadens type og omfang så omfattende, at en operation vurderes som den bedste behandling. Det er som regel vigtigt, at du efter en operation får specifik genoptræning. Efter en operation i knæet, kan du for en periode opleve restriktioner i form af en bandage, samt regler for hvor meget du må støtte på benet og bøje i knæet. Dette varierer af skadens omfang og operationen. Du bliver informeret om dette på hospitalet umiddelbart efter operationen.

Henvisning til genoptræning

Lægen henviser efter operationen til genoptræning, og du starter oftest dit genoptræningsforløb hos os 2-3 uger efter operationen.

Genoptræningsforløbet

Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet. Her vil vi også sikre os, at du har forståelse for eventuelle restriktioner som beskrevet ovenfor.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring knæet.

De typiske årsager til henvisning er en af følgende operationer:
 • Rekonstruktion af forreste eller bagerste korsbånd
 • Rekonstruktion af inderste eller yderste ledbånd
 • Oprensning eller fiksering af meniskskade
 • Stabiliserende operation af knæskal
 • Kunstigt knæled
 • Specialiseret bruskkirurgi
 • Knoglebrud i knæregionen
 • Fjernelse af irriteret væv i knæleddet.