Genoptræning af skulder

På Ryg- og Genoptræningscenter København er vi specialiseret i genoptræning af mange forskellige problematikker i og omkring skulderleddet.

Vi modtager borgere, som er undersøgt af en læge på hospitalet. Her er en kort beskrivelse af vores genoptræningsforløb både for opererede og ikke-opererede borgere samt en beskrivelse af de hyppigste årsager til skulderproblematikker, som vi ser på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Ikke-opererede borgere henvist til genoptræning

En del af vores borgere med problematikker i skulderen er ikke opererede. Baggrunden for en henvisning til genoptræning uden operation er, at du ofte kan opnå samme tilfredsstillende resultat med specifik træning frem for en operation. Dette afhænger dog af skadens type og omfang.

Henvisning til genoptræning

Det er lægen på hospitalet, som beslutter, om du skal henvises til genoptræning hos os frem for en operation. Men det kan også være dig selv, som har besluttet at du ikke vil opereres. Ofte er der planlagt en kontroltid hos lægen på hospitalet cirka 3 måneder efter henvisningen, for at vurdere effekten af den specifikke skuldertræning du modtager hos os.

Genoptræningsforløbet

Forløbet hos os starter oftest cirka 2-3 uger efter henvisning fra lægen og består af en individuel vurdering hos en fysioterapeut for at afklare, hvilken type rådgivning, vejledning og genoptræning, der passer til din situation. Der er stor forskel hvilket behov man har, så derfor foretager vi en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring skulderen.

De typiske årsager til henvisning uden operation er:
 • Afklemningssyndrom
 • Instabil skulder på grund af hel eller delvis ledskred af skulder
 • Skade af sene i skulderen
 • Skade på bicepssenens fæste
 • Brud på knogle i skulderregionen
 • "Frossen skulder"
 • Snapping Scapula
 • Skuldersmerter af anden årsag.

Opererede borgere henvist til genoptræning

I nogle tilfælde er skadens type og omfang så omfattende, at en operation vurderes som den bedste behandling. Det er som regel vigtigt, at du efter en operation får specifik genoptræning for skulderen. Efter en operation i skulderen vil du blive udstyret med en slynge i en varighed fra få dage og op til 6 uger. Varigheden samt restriktioner for hvad du må bruge armen til afhænger af skadens omfang og operationen. Du bliver informeret om dette på hospitalet umiddelbart efter operationen.

Henvisning til genoptræning

Lægen henviser efter operationen til genoptræning, og du starter oftest dit genoptræningsforløb hos os 2-3 uger efter operationen.

Genoptræningsforløbet

Der er stor forskel på hvilket behov man har, så derfor foretager vi først en grundig undersøgelse for at klarlægge mål og lave en plan for forløbet. Her vil vi også sikre os, at du har forståelse for restriktionerne som beskrevet ovenfor.

Mål

Vores fokus i genoptræningen er rettet mod at opnå det aftalte mål. Målet kan være at mindske smerter samt at forbedre bevægelighed og muskelfunktion i og omkring skulderen.

De typiske årsager til henvisning er en af følgende operationer:
 • Operation for afklemningssyndrom
 • Operation for seneoverrivning
 • Skulderstabiliserende operation
 • Operation for skade på Bicepssenens fæste
 • Skulderstabiliserende operation for leddet mellem kraveben og skulder
 • Brud på knogle i skulderregionen
 • Operation for "Frossen skulder"
 • Snapping Scapula
 • Kunstigt skulderled.