Igangværende forskningsprojekter

På denne side finder du beskrivelser af igangværende forskningsprojekter på Ryg- og Genoptræningscenter København.

TIKI-PROJEKTET

TIKI er en forkortelse for "Tidlig tværsektoriel koordineret indsats til arbejdsfastholdelse af patienter med ryglidelser". Projektet har til formål at sammenligne effekt af tværsektoriel indsats i sammenligning med den sædvanlige tværfaglige indsats via en randomiseret undersøgelse. 

PROJEKT: GLA:D

Ryg- og Genoptræningscenter København har fået tilført en ekstrabevilling fra Københavns Kommune til drift af pilotprojektet GLA:D (Godt Liv med Artrose i Danmark). Projektet har til formål at tilbyde borgeren med slidgigt i knæ og/eller hofte et træningsforløb med fokus på at forbedre funktionsniveauet, således at borgerne i højere grad bliver og forbliver selvhjulpne og aktive i hverdagen.
Borgeren skal være bosiddende i Københavns Kommune og være henvist til Ryg- og Genoptræningscenter København fra hospitaler, jobcentre eller praktiserende læger.
En del af projektmidlerne anvendes til at uddanne personale i det koncept, som de skal undervise borgere i. 

PROJEKT: HENVISER VI DE RIGTIGE PATIENTER TIL KIRURGI?

Projektet har til formål at opgøre langtidseffekten på lænderygpatienter, der er henvist fra Ryg- og Genoptræningscenter København til operation på et hospital. Projektet indsamler data ved hjælp af spørgeskemaer, som patienterne skal svare på to år efter deres operation. 

PROJEKT: SUPPLERENDE AKUPUNKTUR TIL KNÆALLOPLASTIK-OPEREREDE PATIENTER

Projektet har til formål at sammenligne effekten af akupunktur og genoptræning med effekten af genoptræning alene. Projektet er opbygget som en randomiseret undersøgelse.

PROJEKT: LÆNDERYG-KLASSIFIKATION

Projektet har til formål at opdatere et eksisterende diagnostisk klassifikationssystem af patienter med lænderygbesvær baseret på fund ved anamnese og klinisk undersøgelse. Ryg- og Genoptræningscenter København deltager i projektet som en del af en international forskergruppe.

(Hvis du er interesseret i at vide mere om et af projekterne, kan du sende en mail til Ryg- og Genoptræningscenter København, så svarer vi på dine spørgsmål.)