Om os

Her finder du en beskrivelse af centrets organisation.

Ryg- og Genoptræningscenter København er det største træningscenter i Københavns Kommune.

Ryg- og Genoptræningscenter København hører organisatorisk under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er opdelt i 5 Lokalområder, som fungerer som fremskudte dele af centralforvaltningen. Ryg- og Genoptræningscenter København hører under Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro.

Ryg- og Genoptræningscenter København ligger i Sundhedshus Nørrebro, som er et af Københavns Kommunes fem sundhedshuse. I Sundhedshus Nørrebro ligger også Forebyggelsescenter Nørrebro og en sygeplejeklinik.

Ryg- og Genoptræningscenter København har i alt 55 medarbejdere.

Den daglige ledelse af Ryg- og Genoptræningscenter København varetages af en ledergruppe bestående af centerchefen, en ledende kiropraktor og en ledende fysioterapeut.

Det daglige arbejde omkring patientbehandlingen er organiseret i fire teams. Team A og B varetager genoptræning af rygpatienter og team C og D varetager genoptræning af ortopædkirurgiske patienter.

Personalegruppen i Ryg- og Genoptræningscenter København består af flere forskellige faggrupper. På denne side kan du læse en kort beskrivelse af personalet på centret.

Herunder kan du læse centrets virksomhedsplaner fra de sidste tre år og finde et organisationsdiagram over Ryg- og Genoptræningscenter København samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Du kan ligeledes læse trivselsundersøgelsen fra 2013.