Fagfolk

Materiale fra undervisning og kurser

På denne side finder du præsentationer fra undervisning og kurser produceret af Ryg- og Genoptræningscenter København.

Faglige publikationer

På denne side finder du publikationer udarbejdet af medarbejdere på Ryg- og Genoptræningscenter København.

Igangværende forskningsprojekter

På denne side finder du beskrivelser af igangværende forskningsprojekter på Ryg- og Genoptræningscenter København.